Polityka Prywatności i Plików Cookies

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies na stronie www.proaluminium.com.pl

Polityka prywatności serwisu skierowana jest do osób z niego korzystających zwanych użytkownikami. 
Oferta sprzedaży kierowana jest wyłącznie do podmiotów działalności gospodarczej - nie prowadzimy sprzedaży detalicznej.

Pro Aluminium System I.J.P. Walczak s.c. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających naszą stronę.  Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników strony www.proaluminium.com.pl
Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.


Gromadzenie danych

Dane są zbierane automatycznie przez serwer, zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. 
Wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
  • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
  • czas nadejścia zapytania,
  • pierwszy wiersz żądania http,
  • kod odpowiedzi http
  • liczbę wysłanych przez serwer bajtów
  • informacje o przeglądarce użytkownika.
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP

Dane te nie są kojarzone z użytkownikami.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących użytkowników.

Pliki Cookies na stronie internetowej www.proaluminium.com.pl

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Stosowane pliki Cookies nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników. W ramach serwisu stosowane są cookies „sesyjne” (tymczasowe, przechowywane w urządzeniu użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania) oraz „stałe”(przechowywane w urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika). Użytkownik może w dowolnym momencie dokonać zmiany ustawień plików cookies w swojej przeglądarce. Zmiany te mogą jednak utrudnić poprawne działanie serwisu.

Opis środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających zawarty jest dokumentacji (ochrony danych osobowych) właściciela serwisu. W szczególności stosowane są następujące zabezpieczenia:

a) dane pobierane automatycznie przez serwer są zabezpieczone poprzez mechanizm uwierzytelniania dostępu do serwisu,

b) dostęp do administrowania serwisem odbywa się z zastosowaniem mechanizmu uwierzytelniania.

Odnośniki do innych stron

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności i wykorzystania plików Cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Pytania dotyczące Polityki Prywatności i Polityki Wykorzystywania Plików Cookies prosimy kierować na adres do ADMINISTRATORA RODO.